Deratizacija

Deratizacija podrazumeva skup mera i postupaka kojima se suzbijaju štetni glodari kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru. Štetni glodari nanose ogromne ekonomske štete, a kao rezervoari, prenosioci i izvori mnogih zaraznih bolesti narušavaju zdravlje ljudi.

Deratizacija takođe predstavlja suzbijanje i redukciju broja štetnih glodara na najmanju moguću meru. Potreba za suzbijanjem proizilazi iz epidemiološko-epizotioloških i ekonomskih razloga.