TREOX D – suzbijanje COVID 19

Firma EKO DIV prati sve trendove u dezinfekciji i među prvima na tržištu ima najmodernija sredstva za dezinfekciju protiv COVID 19!

Proizvod TREOX D je dezificijens najnovije generacije koji se razlikuje od svega trenutno prisutnog u ponudi pre svega kao EKOLOŠKO SREDSTVO koje je u potpunosti BIO-RAZGRADIVO.
Izuzetnost TREOX D dezificijensa ogleda se u tome da je na bazi aktivnog hlora dobijenog iz hipohloraste kiseline i kao takav maksimalno efikasan ali STABILIZOVAN i ujedno NEŠKODLJIV I BEZ BILO KAKVIH PIKTOGRAMA OPASNOSTI.

Ovaj proizvod ima široku primenu:

TREOX HOME

Dezinfekcija površina i opreme, dezinfekcija ruku, tretman veša, bazena, akvarijuma itd…

TREOH FARMING

Uzgoj stoke, dezinfekcija hrane, kože, dlaka, kopita, nega vimena, dezinfekcija sistema za navodnjavanje, tretmani vode itd…

TREOX INDUSTRY

Dezinfekcija ruku, CIP sistema, klanica, veterinarskih stanica, farmi, fabrika u mesnoj industriji, fabrika za proizvodnju ribe, ekološko uklanjanje naslaga biofilma u mlekarama, sokarama itd…

TREOX MEDICAL

Dezinfekcija površina lica i ruku, tretman lečenja rana, sterilizacija hiruških instrumenata (u fazi dobijanja potrebnog standarda) itd…

WATER INDUSTRY

Za efikasno i ekološko pročišćavanje vode u vodovodima, ogroman potencijal i u hidro elektranama za uklanjanje biofilma u turbinama itd…

U ovom trenutku možda najznačajnije je da je TREOX D jedini registrovani biocid u Srbiji koji je efikasan za SARS-CoV-2. U tom svetlu, trenutno smo usmereni više na tržištu maloprodaje (apoteke, drogerije itd…) i saradnju sa kompanijama koje su dovoljno osvešćene u smislu pravilnog izbora dezinfekcije u svrhu zaštite zaposlenih i kao poslovnih objekata/prostorija.
Veliki potencijal za korišćenje ovog sredstva u uslovima COVID-a su sve javne površine i prostori gde je izražena frekvencija ljudi, dece, životinja.
TREOX D je registrovan i nalazi se na privremenoj listi biocida u RS.