Dezinfekcija Covid 19 – Dezinfekcija Korona virusa

Dezinfekcija Covid 19
Korona virus se pojavio krajem 2019. godine u kineskoj pokrajini Vuhan. Odatle je došao do svakog kutka na zemaljskoj kugli. Zaista, sve deluje kao neki apokaliptični scenario. Činjenica je da se to dešava u realnosti. Čovek traži način da se zarazi suprotstavi, ako već ne postoji lek za koronu.

Dezinfekcija korona virusa je jedan od najboljih načina da se on suzbije. Svuda gde postoji velika cirkulacija ljudi, tu su moguća žarišta. Primera radi, javni prevoz je jedno od najnezgodnijih mesta.

Poznato je da sve što dodirnemo rukama, a to su šipke u autobusu, tasteri na bankomatima, kvake, itd, može da bude način da virus Covid 19 unesemo u svoje telo.

Zbog toga je dezinfekcija Covid 19 efikasna varijanta borbe. Potrebno je da se koriste sredstva koja u sebi sadrže barem 70% alkohola. U protivnom određena površina bi se samo očistila ali ne i dezinfikovala, a to su dva različita pojma.

Dezinfekcija Covid znači da se alkoholom ili asepsolom pređe preko podnih i radnih površina, tememljno i pažljivo. Tako da ne ostane mogućnost da ta površina bude kontaminirana. Znamo da se virus zadržava na staklu, metalu, drvetu i drugim materijalima i po nekoliko dana, u mogućnosti je da preživi i da bude zarazan.

Stoga je prevencija Covid 19 trenutno jedini i najbolji lek da se zaštititmo. Radne prostorije bi trebalo redovno čistiti, i to naročito mesta gde se okuplja veći broj ljudi.

Prevencija u borbi protiv Covid 19
Velike stambene zgrade su takođe mesta koja mogu da se smatraju žarištima. Kroz isti prolaz i hodnik, lift ili ulazna vrata, prođe veliki broj stanara. Mnogi od njih nisu testirani, i možda su nosioci virusa a da toga ni sami nisu svesni. Jer, virus može da bude zarazan a da osoba nema nikakve ili da poseduje sasvim blage simpome.

Pored toga, znamo da je inkubacija do četrnaest dana, tako da za to vreme, osoba može da zarazi druge ljude, a da sama ne oseća tegobe.

Stoga je najbolje da se redovno dezinfikuju površine u kući, kao i u radnim prostorima. Isto tako, moraju se dezinfikovati i objekti u kojima boravi veliki broj ljudi, i na to treba staviti poseban akcenat.

Prevencija od korona virusa zaista može da se obavi na mnogo načina, pa da vaš posao ne bi trpeo, najbolje je da pozovete stručna lica i ekipe koje će to da odrade umesto vas, koristeći adekvatna sredstva koja uspešno suzbijaju Covid 19.

Najgori scenario jeste da usled nedovoljne dezinfekcije dozvolite da se virus proširi na zaposlene i na ljude sa kojima oni dolaze u kontakt, što bi se moglo podvesti pod neodgovorno ponašanje, gde strada i proces rada i ono što je mnogo važnije, a to je zdravlje stanovništva.