EKO DIV

Uspešno već godinama uklanjamo insekte i glodare u stambenim i poslovnim objektima!

Povodom novonastale situacije zbog epidemije virusa COVID 19 naša firma nudi usluge dezinfekcije poslovnih prostora, zgrada, objekata po pristupačnim cenama kako bi što više smanjili rizik širenja zaraze.

Ako u svom domu ili poslovnom prostoru imate problem sa insektima ili glodarima, mi smo tu da Vam rešimo problem na najefikasniji i najbezbedniji način sa najsavremenijim preparatima koji nisu štetni za ljude, decu i kućne ljubimce.
EKO DIV NIŠ je firma za dezinsekciju, dezinfekciju i deratizaciju koja poseduje sve licence,setrifikate i dozvole. Ima veliki broj stručnih lica koji su Vam na raspolaganju 24h dnevno.
Naša firma ima višegodisnje iskustvo u poslovima DDD i veliki broj zadovoljnih klijenata.
Radimo kako sa privatnim licima (stanove, kuće, garaže, podrume...) tako i sa firmama (pekare, restorani, kafići, mlinovi, hladnjače, mesare, mlekare...) Održavamo sve objekte koji su pod sanitarnim nadzorom. Izdavanje potvrda i sklapanje ugovora sa monitoringom po haccap sistemu.

DEZINFEKCIJA

Dezinfekcija je uništavanje svih vrsta mikroorganizama (bakterije, virusi i gljivice...) hemijskim putem. Vršimo usluge dezinfekcije bunara, novoizgrađene vodovodne mreže, dezinfekciju bazena, i td.. Uzimamo uzorke za hemijsku i mikrobakteriološku analizu.

DEZINSEKCIJA

Dezinsekcija je suzbijanje svih vrsta insekata (bubašvaba, mrava, buba rusa, muva, osa, komaraca, krpelja, stenica itd). To je veoma delikatan posao u prostorijama i objektima. Preparati koje koristimo su kontaktnog delovanja, bezopasni su za ljude i životne namirnice.

DERATIZACIJA

Deratizacija podrazumeva skup mera i postupaka kojima se suzbijaju štetni glodari kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru. Štetni glodari nanose ogromne ekonomske štete, a kao rezervoari, prenosioci i izvori mnogih zaraznih bolesti narušavaju zdravlje ljudi.

DEVIPERIZACIJA

Deviperizacija je hemijski metod koji se preduzima radi odbijanja zmija. U novije vreme na tržištu su dostupna specijalna sredstva za odbijanje zmija (tzv. repelenti) koji su neškodljivi za ljudsko zdravlje i okolinu, a svojim specifičnim mirisom odbijaju zmije, te se one drže podalje od tretiranih područja.

Repelenti se apliciraju na području koje se želi zaštititi od prolaska zmija. Njihovo delovanje vremenom slabi, te se posle određenog vremena moraju ponovo aplicirati. Delovanje repelenata se zasniva na vrlo osetljivim njušnim receptorima zmija koje izbegavaju tretirana područja. Uspešnost repelenata je različita kod pojedinih vrsta, te zavisi i od vremenskih uslova primene. Nakon navedenih mera potrebno je stvoriti uslove koji što manje pogoduju načinu života zmija. Potrebno je smanjiti broj mesta na kojima se mogu sakriti zmije i/ili njihov plen, te je moguće obaviti dodatnu deratizaciju nakon uređenja okoline kako bi se uklonio njihov plen sa tog područja.

PRI SUSRETU SA ZMIJOM: Bez panike. Ne dovoditi se u kontakt sa životinjom i ne izazivati, ne biste trebali pokušavati ubiti, uhvatiti ili odgurnuti zmiju! Ako je zmija uočena na vreme (to je prije nego što se nagazilo na nju) ne bi trebalo biti nikakvih problema. Otrovnice su svakako opasne za čoveka, ali je i čovek itekako opasan za njih. Otrovnice nisu posebno brze zmije, a pri susretu sa opasnošću obično se ponašaju tromo (neće brzinski odjuriti poput nekih drugih vrsta), već najčešće zauzimaju preteći stav, upozoravaju na svoju prisutnost siktanjem i polagano se povlače. Svrha ovakvog ponašanja je upozoravajuća, kako bi se potencijalna opasnost održala na odstojanju dok se otrovnica povlači na sigurno. Takvo ponašanje je prisutno i kod nekih zmija neotrovnica. Ono što u tom slučaju treba uraditi jeste:

  • nikako se ne približavati zmiji
  • održati udaljenost između zmije i sebe od barem 50 cm
  • držati zmiju na oku
  • zaobići zmiju ako je to moguće
  • ako ne, pričekati da se zmija skloni!

Zmije ne mogu skakati, a otrovnice ne mogu ni puzati brže nego što čovek može trčati. Domet ugriza koji otrovnica može dostići izbacivanjem prednjeg dela tela iznosi najviše koliko je životinja dugačka. Prema tome, na udaljenosti od 1 metra od otrovnica, ista nikako ne može nauditi ako joj se ne približavamo. Osim toga, da bi zmija odapela prednji deo tela, mora ga prvo napeti, približavanjem glave telu i savijanjem prednjeg dela tela u obliku slova S. Ako se uoči ovakvo ponašanje kod zmije to je krajnje upozorenje i pogrešan trenutak da joj se pokuša približiti. Ako se zmija počela odmicati, treba pričekati da ode. Ako se zmija ne miče, a ne može se zaobići, dobro je lupati nogom ili štapom po tlu. Naime, zmije su gluve , ali osjećaju vrlo dobro vibracije tla.

OSE I STRŠLJENOVI

Izgled osa varira u zavisnosti od vrste. Većina ima dva para krila i tanak struk. Ose mogu biti u bojama od crne do metalno zelene i plave i po veličini variraju od skoro mikroskopskih do dužine od nekoliko centimetara.

Ponašanje osa, ishrana osa i navike

Vrste osa su kategorisane kao društvenei ili samci. Kao što im i ime kaže, socijalne ose žive u kolonijama, koje mogu biti u hiljadama jedinki. U okviru ovih kolonija, radnici obavljaju sve poslove u gnezdu. Ose samci žive same i stoga nemaju koloniju. One ležu jaja, ali njihova jaja su prepuštena sama sebi dok se ne izlegu.

Neke ose su pljačkaši, dok su druge paraziti. Predatorske ose ubijaju i uništavaju druge insekte, kao i druge životinje koje su često hrana za njihove larve. Parazitske ose obično polažu jaja u organizmu živih bića kao što su gusenice ili pauci. Larve se hrane još uvek živim domaćinom. Ose mogu da pomognu u kontroli i suzbijanju drugih štetočina, naročito u poljoprivredi, kao biološki agensi za dezinsekciju. Mnoge ose se hrane nektarom iz cveća i stoga funkcionišu kao oprašivači.

Neki vrsta osa su agresivne i mogu da ubode kada su u opasnosti. Za razliku od pčela, ose su često su u stanju da ubodu i više puta.

Razmnožavanje osa

U kasno leto, kraljice nekih vrsta proizvode neoplođena jaja. Ova jaja osa će se razviti u mužjake. Mužjaci će oploditi ose koji će postati kraljice u narednoj godini. Ove oplođene ženke će prezimiti na zaštićenoj lokaciji. U većini slučajeva, ostatak kolonije će nestati kada dođe zima. Sledećeg proleća, kraljica će početi polaganje jaja. Ose radnici grade gnezdo i hrane larve.

Opasnost od osa

Ose su često od koristi za čoveka. Nekoliko vrsta osa koriste ljudi kao parazite za kontrolu štetočina, kao što je u poljoprivredi. Drugi vrste osa koje su predatori pomažu u smanjenju populaciej insekata štetočina. Ose koje se hrane nektarom funkcionišu kao oprašivači i pomažu oplodnji biljnih kultura.

Kada se broj osa na jednom području iz bilo kog razloga enormno poveća, korist od njih može prestati da postoji, a kao prioritet se javlja opasnost po ljude i životinje. Ubod velikog broja osa odjednom može biti i fatalan, kako za životinje, tako i za čoveka. Ovo je posebno izraženo kod ljudi koji imaju predispozicije ili već utvrđene alergijske reakcije na otrov osa ili pčela.

U cilju kontrole broja osa i sprečavanja potencijalnih problema, dezinsekcija se može raditi preventivno ili u cilju uklanjanja osinjaka i uništavanja jedinki posebno u slučajevima kada se radi o opasnim agresivnim vrstama

Stršljenovi – informacije i dezinsekcija

Opšti naziv stršljen se često zloupotrebljava za bilo koju vrste velikih, opasnih letećih insekata sličnih boja. Stršljen pripada vrsti žutih osa. Širom sveta postoji samo oko 20 vrsta pravih stršljenova. Latinsko ime za stršljena je vespa crabo.

Kako stršljen izgleda

Odrasli stršljen je dugačak oko 1-1.5 centimetara i ima dva para krila i šest nogu. Njegova glava, grudni koš, prvi segment stomaka i noge su crvenkasto-braon. Kraljica je najveći član kolonije stršljenova. Evropski stršljenovi nisu agresivni kao američki stršljenovi, ali će ipak napasti ako je njihova kolonija je u opasnosti. Evropski stršljenovi svoja gnezda grade u izolovanim, nadzemniim lokacijama kao što je šuplje drveće, potkrovlja, nadstrešnice i unutar zidova šupljina.

Ponašanje stršljenova, ishrana stršljenova i navike

Gnezda stršljenova su konstruisana od materijala poput papira koji stršljen proizvodi mešanjem svoje pljuvačke zajedno sa drvenih vlaknima koje skupljaju. Tokom vremena dok se gnezdo gradi, uobičajeno je da stršljenovi stružu tanak sloj drveta sa drvenih ograda. Dok su Hornets poznati po svojoj sposobnosti da nanesu bolan ubod, oni su veoma korisni predatori i pomoć za kontrolu raznih insekata koji bi inače postali štetočine. Stršljenovi su društveni insekti i agresivno će braniti svoju koloniju od bilo kakvih uljeza. Ishrana odraslih stršljenova se sastoji od insekata i biljnog nektara koji konzumiraju, da bi zadovoljili svoje potrebe u ishrani.

Razmnožavanje stršljenova

Kolonije stršljenova obično imaju godišnji ciklus života i uspeh kolonije zavisi od sposobnosti matica da prežive hladno vreme zime. Plodne ženke kraljice koje su prezimile na zaštićenoj lokaciji započinju izgradnju novih gnezda u prolećnim mesecima. U ovo doba godine i počinju da polažu jaja. Larve sazrevaju, prolaze kroz fazu lutke i razvijaju se u prve generacije odraslih stršljenova. U ovom trenutku, kraljica prestaje rad na proširenju gnezda i hrani članove gnezda tako da može da se koncentriše na svoje napore za polaganje jaja.

U zavisnosti od regiona u kojem se nalazi gnezdo, oko sredine do kraja leta kraljica počinje da proizvodi jaja koja će se izlegu i razviju u seksualno zrele odrasle muške i ženske stršljenove.

Znaci najezde stršljenova

Najočigledniji znaci problema sa stršljenovima su prisustvo odraslih i postojanje gnezda. Ne zaboravite, stršljenovi su agresivni i žestoko će braniti svoje gnezdo, a uklanjanje gnezda treba da urade profesio

DOSTUPNI 24H DNEVNO, SEDAM DANA U NEDELJI!!!

EKO DIV

Naš tim je tu za Vas i uspešno obavlja sve poslove iz domena dezinsekcije!

EKO DIV

Dezinfekcija se u praksi deli na fizičke, hemijske i mehaničke metode.

EKO DIV

U zatvorenom prostoru, za uništavanje insekata, primenjujemo neškodljiva sredstva.

EKO DIV

Sistematsko uništavanje štetočina bi trebalo raditi dva puta godišnje i to u periodima kada su glodari i najaktivniji, u jesen i proleće.

Posedujemo sve licence, setrifikate i dozvole!
Imamo veliki broj stručnih lica koji su Vam na raspolaganju 24h dnevno!

Posedujemo sve licence, setrifikate i dozvole!
Imamo veliki broj stručnih lica koji su Vam na raspolaganju 24h dnevno!

Ukoliko želite da se u Vašem stanu ili poslovnom prostoru odradi dezinsekcija ili deratizacija vrlo je bitno da vodite računa da Vam usluge odradi firma koja je registrovana za te poslove. U Nišu se u zadnjih par godina pojavilo nekoliko ljudi koji ove poslove rade na crno bez ikakvih dozvola kupujući pesticide po poljoprivrednim apotekama i na taj način ugrožavajući bezbednost ljudi, dece, starih i bolesnih i kućnih ljubimaca. Molimo naše sugrađane za visok nivo svesti kako zbog njihove bezbednosti tako i zbog firmi koje poseduju licence i redovno plaćaju porez svojoj državi.

Ukoliko želite da se u Vašem stanu ili poslovnom prostoru odradi dezinsekcija ili deratizacija vrlo je bitno da vodite računa da Vam usluge odradi firma koja je registrovana za te poslove. U Nišu se u zadnjih par godina pojavilo nekoliko ljudi koji ove poslove rade na crno bez ikakvih dozvola kupujući pesticide po poljoprivrednim apotekama i na taj način ugrožavajući bezbednost ljudi, dece, starih i bolesnih i kućnih ljubimaca. Molimo naše sugrađane za visok nivo svesti kako zbog njihove bezbednosti tako i zbog firmi koje poseduju licence i redovno plaćaju porez svojoj državi.